Erklæringsudformning

Erklæringsudformning

Dette kursus er en del af mange specialistuddannelser og er på forhånd godkendt af Dansk Psykologforening.

Tidspunkt

Dato: 19. Marts 2021
Tid: 09:00 – 16:00

Tilmelding

Tilmelding via link: www.lsrt.dk/Kursus
Kurset organiseres af ekstern samarbejdspartner.

Form

Sted: Online

Vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og inddragelse af deltagerne.

Underviser

Louise Svendsen

Cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykotraumatologi.

Louise er til daglig privatpraktiserende psykolog og arbejder blandt andet med akutte krise interventioner i ind- og udland.

Formål

Kom og bliv bedre i stand til at lave udtalelser omkring symptomatologi, behandlingsindsats og mén efter traumatiseringer. Særligt vil der blive lagt vægt på formål og typer af erklæringer, udformningen af erklæringer, herunder sproglige finurligheder, formidling og etiske dilemmaer samt faldgrupper i øvrigt i forbindelse med erklæringsarbejde. De erklæringer der indgår i det socialt psykologiske samarbejde mellem kommuner og DP samt erklæringer knyttet til blanketsamarbejdet om psykologstatus i forsikringssager om tab af erhvervsevne vil ligeledes blive gennemgået og diskuteret.

Godkendt til

Kurset er tidligere godkendt i Dansk Psykologforening

Litteratur

Vil blive opdateret og pdf vil blive udsendt forud for kurset.

  • Retningslinjer for Psykotraumatologiske Undersøgelser − specielt med hensyn til test, Dansk Psykolog Forening 2007.
  • Det socialt-psykologiske samarbejde, Dansk Psykologforening og KL, 2011.
  • Attestaftale mellem Forsikring & Pension og Dansk Psykologforening, 2018.