Sorg og Krise hos Børn

Sorg og Krise hos Børn

Kurset er godkendt til visse specialistuddannelser af Dansk Psykologforening.

Kurset tager sigte på en indføring i børns krise og sorgforløb – herunder betydning i voksenlivet.

Tidspunkt

Dato: 9. – 10. Februar 2021
Tid: 09:00 – 16:00

Tilmelding

Tilmelding via link: www.lsrt.dk/Kursus
Kurset organiseres af ekstern samarbejdspartner.

Form

Sted: Online

Vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og inddragelse af deltagerne. Herunder evt eksempler fra deltagerne.

Underviser

Louise Svendsen

Cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykotraumatologi.

Louise er til daglig privatpraktiserende psykolog og arbejder blandt andet med akutte krise interventioner i ind- og udland.

Formål

Med udgangspunkt i erfarings- og forskningsbaseret viden vil dette kursus give dig et godt overblik over reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer samt kvalificere dig i at vurdere, hvornår der skal professionel hjælp til og hvilken indsats, der er brug for. Intervention vil i mindre omfang blive berørt.

Temaer

Afklaring af krise- og sorgbegreberne samt indføring i forskellige typer af hændelser, der kan føre til sorg og traumer hos børn. Belysning af følgevirkninger, det særlige ved børns reaktioner på sorg og kriser, risikofaktorer samt sårbarheder. Introduktion til de mest anvendte typer af kriseintervention, herunder særligt med vægt på arbejdet med professionelle og forældre til et barn samt refleksioner i forbindelse med valg af psykoterapeutiske interventionsformer. Interventionsmetodik inden for området vil alene blive berørt i begrænset omfang og da med udgangspunkt i praksis, med det formål at etablere en forbindelse mellem teori og praksis. Den krisepsykologiske forståelse vil tage udgangspunkt i kropspsykoterapeutisk og neuroaffektiv teori. Deltagerne bedes medbringe eksempler fra egen praksis og er velkomne til at sende spørgsmål/input til særlige interesseområder forud for kurset.

Målgruppe

Kurset er særligt henvendt til dig, der i det daglige støder på eller arbejder med kriseintervention og sorgarbejde, enten med børn, deres forældre eller øvrige netværk, og har brug for en teoretisk introduktion til at underbygge din psykologiske viden og forståelse indenfor området.

Godkendt til

Er tidligere godkendt til Specialistuddannelserne i klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer.

Litteratur

Vil blive opdateret og pdf vil blive udsendt forud for kurset.

 • Blindheim, Arne-Roar (2008)
  Hjernen, integrering og traumebehandling. I Krisepsykologi i praksis, Dyregrov og Dyregrov (ed.), Fagbokforlaget, Bergen.
  P.: 172-185.
 • Hobfoll, S.E. et al. (2007)
  Five Essential Elements of Immediate and Mid-Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence. Psychiatry. 70 (4)
  P.: 283-315.
 • O’Connor & Elklit (2004)
  Forståelse og behandling af sorgforløb. Psykolog Nyt nr. 22, 2004.
  P.: 3-9.
 • Svendsen, Louise (2009)
  Indsats for børn i krise- og katastrofesituationer. Psyke & Logos, nr 1, 2009 Årgang 30.
  P.: 178-217.